Regeringens utredare vill ha 4 graders uppvärmning

Fotograf: Bengt Oberger

Regeringen har nu tillsatt en utredning för att se över hur EU:s gemensamma klimatpolitik påverkar den svenska. Till utredare har den ökända John Hassler utsetts, som bland annat vill slopa svenska klimatmål och öka den globala uppvärmningen med fyra grader. 

Lorentz Tovatt

create 2023-06-30 update 2023-10-31

De senaste veckorna har EU slutförhandlat flera av de stora åtgärder som ingår i det så kallade Fit for 55-paketet. Här ingår allt från koldioxidtullar, skogsbruk och en utvidgning av EU:s utsläppshandelssystem. Med anledning av detta kallade regeringen i morse till pressträff där de utsåg en utredare till att se över vad denna EU-politik ska få för konsekvenser för svensk politik. 

Till utredare utsågs John Hassler. Hassler har gjort sig (ö)känd för att så fort han fått chansen valt att motarbeta de svenska klimatmålen. Han är också en hängiven motståndare mot att Sverige över huvud taget ska ha en nationell klimatpolitik. Istället vill han att Sverige betalar andra länder för att minska sina utsläpp och att man ska verka för en global koldioxidskatt. 

Men det stannar inte där. Hasslers egen forskning på området är inspirerad av William Nordhaus teorier om den optimala nivån på global uppvärmning. På ett seminarium med IVA 2011 berättade Hassler att han i ett arbete med en uppsats ansåg att den optimala uppvärmningen bör vara fyra grader. På mötet sa han bland annat: 

Det är givetvis optimalt att tillåta en viss klimatskada så länge kolet och oljan har värde, vilket det har i vår modell.

Hassler var också ordförande för den rapport som SNS släppte 2020 där han bland annat påstår följande: 

Det är också viktigt att notera att mängden konventionell olja och gas förmodligen inte är så stor att en användning av alla sådana reserver skulle leda till oacceptabelt stora utsläpp.

Utredningen som Hassler gör för regeringen ska lämnas i oktober redan och syftar till att vara ett underlag för regeringens kommande klimathandlingsplan. Risken är nu uppenbar att Hassler föreslår till regeringen att slopa de svenska klimatmålen och ytterligare minska ambitionerna i klimatpolitiken. 

Dela