Siffrorna visar: Stor förnybar boom i Sverige

Photo by Karsten Würth on Unsplash

I Energimyndighetens prognos förväntas det förnybara närmast explodera de närmsta åren. Men branschen tror att det finns ännu större potential.

Lorentz Tovatt

create 2024-04-29 update 2024-04-30

I de nya prognoserna går Energimyndigheten ut med hur energimarknaden förväntas utvecklas fram till 2027. Och om man ska tro siffrorna kommer det bli spännande år för förnybar el.

Sveriges totala elproduktion förväntas öka kraftigt, från 170 TWh till 194. Och det är vindkraft och solkraft som står för ökningen. För vindkraften är ökningen så stor att den under perioden kommer passera kärnkraften och därmed bli Sveriges näst största kraftslag (efter vattenkraften). Under åren mer än tredubblas solkraften i Sverige, dock från relativt låga nivåer.

fact_check Fakta - Energimyndighetens prognos

Total elproduktion 

2022: 170 TWh

2027: 194 TWh

Vindkraft: 

2022: 33 TWh

2027: 53 TWh

Solkraft 

2022: 2 TWh

2027: 9 TWh

 

En del av den nya elen förväntas gå till ökad efterfrågan inom industrin. Men en väldigt stor del (motsvarande nästan all kärnkraftsel) kommer också gå på export till andra EU-länder, vilket trycker undan mindre hållbar elproduktion.

Branschen: vi kan göra ännu mer

Den kraftiga ökningen till trots menar förnybartbranschen att det finns mer förnybar el att skörda. Branschorganisationen Svensk Vindenergi har tagit fram en egen prognos. Där menar de att redan tagna investeringsbeslut pekar på att vinkraften redan nästa år passerar kärnkraften och därefter fortsätter öka.

Solbranschen är också optimistiska, men menar att det krävs politiska beslut för att utvecklingen ska kunna ske snabbt och effektivt.

– Potentialen är mycket större än det som myndigheten uppskattar. Vid årsskiftet låg det inne ansökningar om att etablera solparker som skulle kunna ge oss 12 TWh ny elproduktion. Det är ny elproduktion som byggs helt utan statliga subventioner men som stoppas upp av svårighet att få nätanslutning och långsamma tillståndsprocesser. Här behöver politiken nu bekänna färg om man ser brådskan i att agera för att få fram ny elproduktion för elektrifieringen av industrin och transportsektorn, säger Madeleine van der Veer, verksamhetsledare för Nätverket för solparker, till Klimatgranskaren.

Även tidigare har kritik riktats mot Energimyndigheten för att vara för pessimistiska i sina antaganden om just solkraft. Vi får se vem som får rätt framöver.

Photo by Karsten Würth on Unsplash

Dela