Kritik mot Energimyndigheten – underskattar solenergi

En myndighet som gång på gång underskattar potentialen i solenergi. Det är kritiken som nu riktas mot Energimyndigheten efter att de släppt sina långtidsscenarier om svensk energianvändning.

Lorentz Tovatt

create 2023-03-21 update 2023-03-21

Energimyndigheten tar vartannat år fram långsiktiga scenarier för det svenska energisystemet. Nyligen kom årets scenarier, som bland annat spår en fortsatt kraftig elektrifiering.

Förra gången det begav sig riktades kritik mot Energimyndighetens antaganden om vindkraft. Branschorganisationen Svensk Vindenergi menade att myndigheten använde förlegade uppgifter både om vindkraftens prestanda och kostnadsutveckling.

Nu kommer liknande kritik – men om solenergin.

– Gällande solkraften är det nästan lika bedrövligt som i förra versionen. Oförmågan att vara nära solkraftens utveckling till bara 2025 börjar bli pinsam för vår expertmyndighet enligt mig, twittrar Johan Lindahl, generalsekreterare för European Solar Manufacturing Council.

Han påpekar att Energimyndighetens scenarier som togs fram 2021 för solenergins produktion år 2025 var på 1,2 TWh. Men samtidigt står det nu klart att solenergin redan 2022 alltså producerade ca 2,5 TWh. Det dröjde alltså bara ett år innan Energimyndighetens scenario slog helt fel.

Solenergins utveckling i Sverige. 2,6 GW nåddes under 2022, vilket ca motsvarar 2,5 TWh

I de nya scenarierna är Energimyndigheten mer optimistiska, men spår ändå en väldigt försiktig ökning närmsta åren. En ökning som är så liten att den i praktiken hade behövt innebära en marknadskrasch för solbranschen. Något som Johan Lindahl håller för osannolikt.

– Problemet är att man utgår från en potentialstudie från 2018 och fortfarande räknar med en och samma kalkylränta för olika kraftslag och för olika typer av investerare. Det senare är fel, vilket påpekats i en ökande ström internationella forskningsartiklar, skriver Lindahl.

Dela