Slut på lågprisflyg i EU

Två avgörande EU-beslut på bara en vecka kan nu leda till att vi sett slutet på tiden då flygmarknaden svämmade över av billiga flighter.

Lorentz Tovatt

create 2023-04-26 update 2023-04-26

Efter en vecka av ambitiösa beslut talar nu mycket för att det är slut på billiga fuskflyg inom EU. Det började med att EU-parlamentet igenom en stor del av de klimatlagar som ska se till att unionen minskar sina utsläpp med 55 procent till 2030. En av dessa innebar en skärpning av unionens utsläppshandel. Hittills har flyg inte behövt betala något för sina utsläppsrätter men från och med nu börjar en kostnad fasas in och 2026 ska flyget betala fullt pris. Detta kommer succesivt öka priset på flygande rejält. Det kanske mest positiva i beslutet är att även långväga flyg bortom EU-gränsen inkluderas – de som har störst klimatpåverkan. Även sjöfarten kommer framöver att ingå i EU:s usläppshandel.

Igår kom nästa besked – en Europeisk reduktionsplikt. Beslutet innebär att minst två procent av flygbränslet måste vara fossilfritt och hållbart senast 2025. Detta ska sedan succesivt öka till 70 procent 2050. Det är inte vilka fossilfria bränslen som helst som accepteras, exempelvis förbjuds foder- eller matgrödor eller av palm- eller sojaprodukter. Större vikt läggs vid syntetiska bränslen snarare än klassiska biobränslen. EU kommer även införa en särskild märkning för flygets klimatpåverkan.

De två besluten kommer öka priset på flygbiljetter markant. På kortare sträckor kan det röra sig om minst 500 kronor och på längre sträckor flera tusen. Exakt hur mycket dyrare det blir beror på tillgången på hållbara bränslen och hur snabbt flygsektorn lyckas ställa om. Men lågprisflyget kommer oavsett få det tufft, Bloomberg hänvisar utredningar som menar att de ökade kostnaderna för utsläppsrätter kommer kapa hela 77 procent av lågprisbolagens vinster.

I Sverige driver regeringen på för en politik i motsatt riktning. Trots stora förluster stoltserar infrastrukturministern med att bevara Bromma flygplats samtidigt som han skär ner på järnvägen.

 

Dela