Starkt stöd för bensinförbud i Stockholm

Foto: Unsplash

En klar majoritet av stockholmarna stödjer förslaget om att införa ett förbud för bensin- och dieselbilar i delar av city från nästa år. Det visar en ny opinionsundersökning.

Redaktionen

create 2024-01-25 update 2024-01-25

Om mindre än ett år förbjuds fossilbilar från att köra i delar av centrala Stockholm. Det är första gången någonsin som en så kallad miljözon klass 3 införs i Sverige. Det är den strängaste typen av förbud för smutsiga bilar och innebär att inga bensin- eller dieselbilar får köra i området. Området som berörs är 20 kvarter i centrala Stockholm. Samtidigt införs en så kallad stadsmiljözon i Gamla Stan.

Nu visar en ny opinionsundersökning, som Dagens Industri skriver om, att det finns ett starkt stöd för förändringen hos stockholmarna. Undersökningsföretaget Origo Group har på uppdrag av Trafikkontoret i Stockholm tfrågat 4 500 stockholmare vad de tycker om förslaget. 2.703 valde att svara på undersökningen. Så här skriver DI:

”Av dessa anger fler än hälften, 55 procent, att de kommer att påverkas positivt av förändringen – framför allt i form av renare luft, mindre trafik och lägre buller. De ser det också som positivt att det kommer att ges mer utrymme för gående och cyklister. Drygt var fjärde stockholmare, 27 procent, tror däremot att de kommer att påverkas negativt av förändringen”.

Det verkar som om de flesta stockholmare helt enkelt värderar frisk luft och mindre buller högre än rätten att köra fossilbil precis överallt.

Dela