Stor besvikelse över uteblivna järnvägspengar

Foto: David Gubler/Bahnbilder. Licens: CC BY NC SA 3.0

Järnvägen mellan Sveriges två största städer är kraftigt eftersatt. Nu kräver kommunerna längs sträckan att regeringen prioriterar en rejäl upprustning, men hittills har pengarna lyst med sin frånvaro.

Sven Elander

create 2024-04-19 update 2024-04-19

Tågresenärer som vill åka mellan Stockholm och Göteborg har fått vänja sig vid ständiga förseningar och inställda tåg. Sträckan var en av de mest problemdrabbade under förra året. Men hur kommer det sig att tågförbindelsen mellan Sveriges två största städer är så dålig?

Trots att sträckan är enormt populär, både för gods och persontransporter, har den varit eftersatt länge. Och faktum är att det inte heller finns några planer på att genomföra några avgörande förstärkning av kapaciteten av sträckan under de närmsta 25–30 åren.

– Det håller naturligtvis inte!.Västra stambanan har sedan länge haft en kronisk, men nu eskalerande till akut, kapacitetsbrist och är samtidigt den viktigaste järnvägskopplingen för Sveriges godstransporter till landets viktigaste hamn – Göteborgs hamn, det säger Adam Johansson, ordförande för Västra Stambanegruppen i ett pressmeddelande. Västra Stambanegruppen är en sammanslutning av kommuner som ligger längst järnvägens sträckning, dvs mellan Göteborg och Stockholm.

Västra Stambanegruppen vill att regeringen omgående bör ge Trafikverket i uppdrag att lösa upp knutarna i Västra stambanans båda ändar. Ett ansvarsfullt första steg från regeringen borde enligt gruppen vara att ge Trafikverket ett tydligt uppdrag att redan i år inleda lokaliseringsstudien av ett nytt dubbelspår mellan Göteborg-Alingsås. Man vill dessutom att regeringen ska se till att det finns pengar för att färdigställa ett sådant dubbelspår till 2035.

Men hittills har regeringen inte visat sig särskilt pigg på att satsa på järnvägen. I den nyligen framlagda vårändringsbudgeten finns stora summor avsatta för infrastruktur, men där är det i stället flyget som står i fokus. Över en miljard satsas i öronmärkta bidrag till flyget, medan järnvägen inte får någonting.

 

Foto: David Gubler/Bahnbilder. Licens: CC BY NC SA 3.0

Dela