Största skogsbranden i Texas någonsin: ”Döda djur överallt”

Photo by Michael Held on Unsplash

Det är den näst största skogsbranden i USA:s historia och den största någonsin i Texas. Och branden är en del av ett mönster. Kommer katastrofbränderna bli det nya normala?

Jorunn Fagerström

create 2024-03-10 update 2024-03-10

Sedan den 26 februari har historiska skogsbränder plågat Texas Panhandle. Bilderna liknar dystopisk konst av klimatförändringarnas konsekvenser: Brinnande landskap med döda djur spridda över marken. Och branden, den största i Texas historia och näst största i USA:s, är långt ifrån att vara normal. 5 mars rapporterade CBS news att skogsbrandens yta motsvarade den totala ytan för skogsbränder i Texas mellan 2017 och 2021. På bara en vecka hade lika mycket brunnit som på fyra år.

Hundratals människor har behövt lämna sina hem, varav många blivit förstörda. Åtminstone tre personer har dött. Ett dödsfall som har uppmärksammats stort är Zeb Smith, chef för brandförsvaret i Texasstaden Fritch. Smith kollapsade då han försökte släcka en husbrand i staden, enligt New York Times.

Djuren är extremt drabbade. Exakt hur många djur som dött till följd av bränderna vet ingen. Sid Miller, förvaltningschef för lantbruksfrågor i Texas, uppskattade i torsdags att det då rörde sig om 10 000 djur. Och för många av djuren rör det sig om en plågsam död:

”Många av boskapsdjuren lever fortfarande, men hovarna är bortbrända, spenarna är bortbrända, juvren är bortbrända. Det är bara en sorglig situation” säger Miller till CBS news.

Branden vittnar också om en dyster framtid. Enligt en rapport av John Nielsen-Gammon, klimatolog i Texas, är händelsen en del i ett större mönster. Klimatförändringarna har gett längre och värre perioder av torka med katastrofbränder som följd. Brandrisken och brändernas intensitet ökar. Vattenbrist försvårar släckningsarbetet. Starkare vindar, även dessa kopplade till klimatförändringar, gör bränderna mer oregerliga.

De pågående bränderna i Texas Panhandle är emellertid inte i första hand orsakade av just torka. Kopplingen till klimatförändringar är tydlig men något mer komplex. Att de har föregåtts av extremväder är dock tydligt. Veckan innan bränderna startade slogs värmerekord i de drabbade städerna. Vintern har också varit ovanligt regnig – vilket ger onormalt mycket vegetation. Detta kan fungera som bränsle till bränder, säger Nielsen-Gammon till BBC.

Den urartade brandsituationen är långt ifrån begränsad till Texas. I simuleringar förutspås exempelvis att den yta av Colorado som drabbas av skogsbränder kommer att ha ökat med 600 % till 2050.

Optimal hantering av skogsbränder handlar mycket om att förutse brändernas förlopp. Dessvärre gör klimatförändringarna även att nederbörd blir mer oförutsägbar.

Klimatförändringar kan i viss utsträckning ignoreras genom normalisering av extremväder. De fatala bränderna i Texas väcker frågan – vad är vi beredda att normalisera?

Dela