Stort stöd för att avstå flyg för klimatet

Foto: Ramon Kagie, unsplash

Hela 65 procent av svenska folket anser att det är ”mycket lätt” eller ”ganska lätt” att avstå flygresor för klimatets skull. Det visar nya siffror från SOM-institutet.

Redaktionen

create 2024-06-17 update 2024-06-17

”Om du skulle behöva minska de koldioxidutsläpp du orsakar, hur svårt tror du det skulle vara för dig att avstå från nedanstående saker?”

Så lyder frågan från SOM-institutet vid Göteborgs Universitet till svenska folket. Och svaren kan framstå som förvånande. Hela 65 procent svarar att det skulle vara ”ganska lätt” (32 procent) eller ”mycket lätt” (33 procent) att avstå från just flygresor i syfte att sänka klimatutsläppen. 20 procent svarar ”ganska svårt” och 7 procent ”mycket svårt”.

En majoritet anser också att det skulle vara ”ganska” eller ”mycket” lätt att avstå från nötkött av samma anledning.

SOM-undersökningen visar också att betydligt fler vill införa en flygskatt på EU-nivå än gruppen som inte vill göra det. 47 procent säger ja till en sådan skatt medan endast 26 procent säger nej.

Det finns också ett starkt stöd för att förbjuda korta flygresor. I SOM-undersökningen från förra året svarar 57 procent av svenska folket att de vill förbjuda flygresor där destinationen kan nås inom tre timmar med tåg. Endast 25 procent tycker att förslaget är dåligt. Resten svarar att de inte vet.

Undersökningen visar också att hela 74 procent av svenska folket är positiva till att satsa mer statliga pengar på att bygga ut kollektivtrafiken. Endast 7 procent tycker att det är ett dåligt förslag.

Och nu kommer lite mer siffror som går i samma linje: En bred majoritet av befolkningen i 125 länder är redo att göra uppoffringar för att bekämpa den globala uppvärmningen. Men de tror samtidigt, helt felaktigt, att de är i minoritet.

Två tredjedelar av de tillfrågade uppger att de kan tänka sig att betala en procent av sin inkomst för att bekämpa den globala uppvärmningen. Men så kommer det märkliga: Bara 43 procent av de svarande tror att andra har svarat att de är beredda att betala en procent av sin inkomst för att bekämpa klimatförändringarna.

Det verkar faktiskt som om en majoritet vill ha en betydligt mer ambitiös klimatpolitik, men många partier låter sig i stället styras av en högljudd minoritet och fossila särintressen.

Dela