Studie: Gratis bussbiljetter för barn kan minska utsläppen

Foto: Wikipedia

En rapport från organisationen Majblomman visar att gratis kollektivtrafik för barn skulle kunna sänka utsläppen rejält, eftersom fler skulle kunna ta bussen i stället för att skjutsas till skola eller träning.

Sven Elander

create 2024-03-28 update 2024-03-28

I familjer med svag ekonomi är tillgång till bil och tid för skjuts till barnens fritidsaktiviteter ingen självklarhet. Organisationen Majblomman, som jobbar med att hjälpa barn i ekonomisk utsatthet, vittnar i en ny rapport om att många barn inte har råd att ta sig till träningen eller fritidsaktiviteterna på kvällen eller lovet. I vissa kommuner erbjuds gratis kollektivtrafik för unga på vissa tider, men i de flesta kommuner är det inte så.

Majblomman föreslår därför en nationell reform med fri kollektivtrafik för alla barn mellan 12 och 18 år på kvällar, helger och lov. Förutom att det skulle ge mer jämlika villkor för barn och unga att delta i fritidsaktiviteter skulle reformen kunna innebära en rejäl sänkning av koldioxidutsläppen.

Självklart skulle inte alla skjutsningar med bil ersättas av kollektivtrafik, många föräldrar skulle fortfarande välja att skjutsa barnen med bil. Men baserat på tidigare studier har organisationen gjort en uppskattning av effekterna tillsammans med forskningsinstitutet RISE:

För gruppen 12-14 år skulle fri kollektivtrafik kunna öka kollektivtrafikandelen av resorna till 50 procent av de totala motoriserade fritidsresorna. Idag utgör dessa resor 22 procent.

För gruppen 15-18 år skulle fri kollektivtrafik kunna öka andelen resor med kollektivtrafik med upp till 75 procent av de totala motoriserade fritidsresorna. Idag utgör dessa resor ca 46 procent.

En konsekvens av detta skulle bli att koldioxidutsläppen minskade rejält: motsvarande 5,4 procent av alla personbilars utsläpp av växthusgaser, enligt beräkningar från RISE.

Regeringen har sänkt bensinskatten i flera vändor med hänvisning till barnfamiljerna men de familjer som har det allra tuffast har i många fall inte ens råd med bil. Dessa familjer har i stället sett hur priset på kollektivtrafik skjutit i höjden i de flesta av landets regioner. Om syftet är att hjälpa de familjer som har det allra tuffast tycks det alltså vara en betydligt mer effektiv väg att sänka priset på kollektivtrafik.

Fördelarna med gratis kollektivtrafik med barn är alltså flera: Minskad miljöpåverkan med minskad biltrafik, ekonomiska fördelar, särskilt för barnfamiljer i ekonomisk utsatthet, förbättrad fysisk och mental hälsa samt stärkt självständighet och utveckling.

Så frågan är: vad väntar vi på?

 

Foto: Wikipedia

Dela