Trend med ökad koleldning kan vara bruten

I kölvattnet av Putins energikrig och stillastående kärnkraft har mer kol eldats i EU de senaste ett och ett halvt åren. Nu verkar trenden förhoppningsvis vara bruten och 2023 spås det fossila minska kraftigt. Klimatgranskaren sammanfattar de viktigaste nya siffrorna om energiåret 2022.

Lorentz Tovatt

create 2023-01-31 update 2023-01-31

Det är energi-tankesmedjan Ember som nu sammanställt siffror om EU:s energianvändning under åren 2021 och 2022. Det är delvis dyster läsning, men inte så dyster som man vid en första anblick kan tro.

Siffrorna bekräftar det som många redan befarat: i takt med att Ryssland började stoppa gasleveranserna under hösten 2021 ersattes en del av fossilgasen med kolkraft. Därefter har kolkraften fortsatt öka under 2022, men av andra anledningar. Denna gång är det istället främst beroende på den franska kärnkraften, som till stora delar stått still under året. Även ett bortfall av vattenkraft (på grund av torka i södra Europa) och ytterligare kärnkraftsnedstängningar i Tyskland påverkar. EU har inte producerat så lite kärnkraft sedan åtminstone 22 år tillbaka.

Kraftigt minskad produktion av både kärnkraft och vattenkraft ledde alltså till att kolkraften ökade under 2022. Men de senaste fyra månaderna har den istället minskat.

Floppen är total

Men kolkraften är inte det enda som täckt upp för det underskott som uppstått på grund av stående kärnkraftverk och låga nivåer i vattenkraften. Faktum är att kolkraften ”bara” stått för en ganska liten del av detta. Trots att det återstartades hela 26 kolkraftverk har de under året i snitt drivits på låg kapacitet.

Så vad täckte upp om inte mer kolkraft? Jo, glädjande nog står energibesparingar och förnybar el för ca 80 procent av det som kompenserar för bortfallet av kärnkraft och vattenkraft. För att ta ett exempel så kan man konstatera att det aldrig tidigare har installerats så mycket solenergi i EU som under 2022.

Energibesparingar och förnybart kompenserar för en stor del av kärnkraftens bortfall

Och Ember är hoppfulla inför 2023. De spår dels en fortsatt positiv utveckling för det förnybara och dels en fortsatt energibesparing inom unionen. Detta – i kombination med att inga fler reaktorer står still och att vattenkraften kommer tillbaka på en mer normal nivå – får dem att anta ett gigantiskt fall för fossil energi under året. I faktiska siffror tror de att minskningen av fossilt 2023 kommer vara sju gånger större än ökningen som skedde under 2022.

Det fossila spås falla som en sten under 2023, mycket tack vare ännu mer förnybart och mer energibesparingar

Fler bilder och siffror hittar ni på Embers Dave Jones twitter.

Dela