Uppgifter: ”försöker mörka” i nya klimatplanen

Enligt uppgifter till DN försöker klimatministerns medarbetare stryka beräkningarna av hur mycket den kommande klimathandlingsplanen minskar utsläppen. Orsaken? Utsläppsminskningarna är alltför små.

Sven Elander

create 2023-12-03 update 2023-12-03

Regeringens klimathandlingsplan, där man berättar om sina nya storstilade planer inom klimatområdet, kommer att läggas fram till riksdagen vilken dag som helst. Förväntningarna är höga.

Men nu avslöjar DN att miljöministerns egna medarbetare försöker plocka bort beräkningar av hur mycket utsläppen kommer minska med den nya planen. Orsaken uppges vara att utsläppsminskningarna är alltför små. Så här skriver DN:

Nu kan DN berätta att klimatministerns medarbetare fattat ett beslut som orsakat kritik hos regeringens egna experter: att ta bort beräkningar över utsläppens utveckling från utkastet till klimathandlingsplan.

Att redovisa hur mycket förslagen minskar utsläppen är visserligen inget lagkrav, men enligt klimatlagen ”bör” en sådan redovisning finnas med. Och det säger sig självt: om regeringen inte kan redovisa hur mycket förslagen minskar utsläppen vet vi ju inte hur effektiva de är. Då kan vi inte heller räkna på om vi når målen eller inte.

Beslutet att ta bort beräkningarna har mötts av starka reaktioner internt, berättar flera källor för DN.

– De försöker mörka att deras politik inte ger några tydliga utsläppsminskningar, säger en källa på regeringskansliet.

Sedan tidigare vet vi att de förslag som regeringen lägger fram i budgeten beräknas öka utsläppen kraftigt de kommande åren, så att vi riskerar missa klimatmålet till 2030.

Ett av regeringens svar på detta har varit att helt sonika ändra målet. Nu verkar det som nästa svar kan bli att faktiskt sluta räkna på hur mycket politiken minskar utsläppen.

Dela