Uppgifter: L kördes över av SD om klimatplanen

Enligt SVT fanns det från början förslag som skulle ha kunnat sänka utsläppen i klimathandlingsplanen. Men SD stoppade alla förslag med ”klös i”.

Sven Elander

create 2023-12-21 update 2023-12-21

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) var från början tydlig med att SD inte skulle få vara med och ta fram regeringens klimathandlingsplan. Men så blev det inte. SD släpptes in i processen. Och inte bara det: De har dessutom tillåtits hålla i taktpinnen. Åtminstone om man ska tro SVT:s källor.

Enligt SVT fanns från början ett antal förslag som hade kunnat minska utsläppen i planen, men det mesta stoppades av SD enligt en källa. Det handlar om ambitionsförklaring om att bara nollutsläppsfordon får säljas efter 2030, mer förmånliga busskort och åtgärder för att underlätta klimatfrågan i kommunerna.

”Det finns inget med klös utöver vad som sagts i budgeten” sa en källa till SVT, inför att planen skulle släppas.

Nu står det klart att det som läggs fram är långt ifrån tillräckligt för att klara Sveriges klimatmål till 2030. Faktum är att varken statsministern eller klimatministern kunde svara på frågan om hur utsläppen kommer påverkas av klimatplanen i form av siffror. Klimatministern viftade bort alla ”quizfrågor”, som hon kallade det när en reporter efterfrågade siffersatta beräkningar.

I klimatplanen finns inte heller några tydliga svar på hur utsläppen påverkas. I en tabell i slutet av planen går man igenom åtgärd för åtgärd, men kolumnen där de exakta effekterna ska redovisas är det tomt, och i stället hänvisas till budgetpropositionen eller så är effekterna ”svårbedömda”.

Dela