Utsläppen läggs på hög i väntan på ny klimatutredning

Bild: SVT 30 minuter

144 dagar har nu gått sedan regeringen utlovade en ny utredning om att få ner utsläppen från trafiken. Men ännu har ingen utredning presenterats. Under tiden ”bulkar” Sverige för fulla muggar.

Sven Elander

create 2024-05-13 update 2024-05-13

Att regeringens politik ökar utsläppen kraftigt står nu bortom allt rimligt tvivel. Nya siffror visar att utsläppen från vägtrafiken ökat med hela 24 procent under årets tre första månader jämfört med samma period förra året. Förklaringen är beslutet om sänkt reduktionsplikt för bensin och diesel, som innebär att drivmedelsbolagen inte längre behöver blanda in lika mycket biobränslen i fossilt drivmedel.

Samtidigt verkar det som om regeringens löfte om åtgärder som minskar utsläppen har fallit i glömska.

Vi tar det steg för steg:

Först skulle svaren komma i Klimathandlingsplanen förra året. Där skulle frågetecknen rätas ut. Men när handlingsplanen efter mycket om och men lades fram visade den sig vara mer eller mindre helt tom på konkreta åtgärder som faktiskt minskar utsläppen. I stället föreslogs… ännu en ny utredning (!).

Men nu har 144 dagar gått och någon ny utredning har ännu inte tillsatts. Tiden håller helt enkelt på att rinna ut för att hinna ta fram någon ny klimatpolitik den här mandatperioden. För även om den nya utredningen tillsätts ska den hinna jobba minst ett år, därefter ska en ny proposition beredas i regeringskansliet, därefter ska denna ut på remiss…

Sedan återstår bara den lilla detaljen att övertyga SD om att ställa sig bakom en kraftfull klimatpolitik som sannolikt innebär höjda kostnader för fossilbilister under valåret 2026.

Under tiden som denna charad pågår samlas utsläppen på hög. Fyra miljoner ton i ökade utsläpp väntas bara under 2024. Lägger vi till 2025 och 2026 blir det sannolikt minst tolv miljoner ton bara under denna mandatperiod.

Men det är väl som Ebba Busch säger, vi måste ”bulka” ordentligt nu för att orka sänka utsläppen senare. Hur det ska gå till återstår att lösa, men i framtiden kommer man säkert på något nytt.

Dela