Utsläppen ökar – regeringen utlovar nytt möte

Kritiken mot regeringens brist på initiativ för att klara klimatmålen har varit hård. Nu svarar regeringen, och utlovar ett nytt möte.

Sven Elander

create 2023-01-01 update 2023-01-01

Strax innan jul kom nyheten om att Sveriges klimatutsläpp nu ökar igen, för första gången sedan 2010. Det börjar bli bråttom att vända trenden. Sveriges klimatmål till 2030 kommer nämligen inte nås med nuvarande politik, det konstaterade regeringen själva när man lade fram budgeten i november.

Några nya åtgärder som kan sluta utsläppsgapet har hittills inte presenterats av regeringen. Men idag utlovas på DN Debatt att en klimatpolitisk handlingsplan ska tas fram till nästa höst, och att man inför detta ska bjuda in till ett möte:

Som ett led i förberedelserna kommer vi under våren bjuda in till ett nationellt klimatmöte med bland annat svenska företag och fackföreningar, forskare, offentlig sektor och civilsamhället.

I artikeln nämns också mer pengar för att hantera ansökningar på vindkraft till havs, och mer pengar till strålsäkerhetsmyndigheten för att behandla ansökningar om ny kärnkraft.

 

Dela