Växthusgasernas hälsoeffekter blir siffror

Photo by Dovile Ramoskaite on Unsplash

Klimatförändringarnas hälsoeffekter uppmärksammas allt mer i den medicinska världen. The Lancet, världens kanske mest erkända medicinska tidskrift, har tillsatt en kommission med ett särskilt uppdrag: Att påvisa hur varje ton utsläppt växthusgas påverkar människors hälsa.

Jorunn Fagerström

create 2023-12-18 update 2023-12-18

Det är sedan länge känt att växthusgaser påverkar människors hälsa negativt. Informationen kan ändå kännas abstrakt – vi ser cigaretten i vår hand och vi känner definitivt av alkoholens giftighet dagen efter. Växthusgasernas effekter riskerar däremot att passera under radarn.

Nu har den högt ansedda medicinska tidskiften The Lancet föresatt sig att tydliggöra dessa hälsoeffekter. The pathfinder commission har tillsatts med detta uttalade uppdrag. I kommissionen ingår bland annat WHO:s chef för programmet för klimat och hälsa och OECD:s ledare för klimatarbetet. Forskare inom ekonomi och klimat såväl som chefer för ansedda internationella organisationer har valts ut. Bland dessa ingår svenska Johan Rockström, professor inom klimat och hälsa.

Sammanställning av högkvalitativ forskning ska tydliggöra de kortsiktiga hälsoeffekterna av utsläpp. Man menar att ökad kunskap om dessa redan uttalade hälsoeffekter kan möjliggöra målet om netto-noll utsläpp till år 2050.

Dela