50 procent av Tysklands elproduktion förnybar redan i år

Tyskland kommer sannolikt att generera mer än 50 procent av sin el från förnybar energi i år. Men ska landet klara sina mål måste utbyggnaden snabba på.

Joakim Söder

create 2023-09-19 update 2023-09-19

När efterfrågan på el i Tyskland ökar behöver förnybar energi stå för åtminstone 80 procent av elproduktionen 2030, enligt klimat- och näringsminister Robert Habeck.

“Vi kommer inte att komma dit i den nuvarande takten”, enligt Habeck.

Ministern, vars portfölj även inkluderar energifrågorna, menar att Tyskland just nu har en boom i solenergiindustrin. Bland annat bedömer han att årets mål att uppnå en kapacitet på 9 GW solenergi kommer klaras.

Utbyggnaden av landbaserad vindenergi går också bra, redan i juli i år har vindkraften producerat lika mycket som den gjorde under hela 2022.

Utbyggnaden av vindkraft till havs hämmas dock av bristen på komponenter som behövs för att bygga anläggningarna, enligt Robert Habeck.

Dela