Bolagens märkliga utspel – går emot egna målen

I sina hållbarhetsrapporter skryter de om mål om 100 procent förnybart. Men företagens VD:ar driver istället på för mer kärnkraft. Klimatgranskaren har synat företagens märkliga kärnkraftsutspel.

Lorentz Tovatt

create 2024-06-11 update 2024-06-11

En del lyfte på ögonen när ett gäng industriledare i vintras skrev en debattartikel där de efterfrågade mer kärnkraft. Artikeln var vinklad som att företagen själva ville vara med och bidra till nya reaktorer, men ett av få konkreta krav i artikeln var istället att det är skattebetalarna som ska betala för de nya reaktorerna.

Artikeln kom ”lägligt nog” precis innan Vattenfalls förstudie om ny kärnkraft – en studie som visade att nya reaktorer inte är marknadsmässigt konkurrenskraftiga utan behöver stödjas av… just det: staten och skattebetalarna.

Men det blir märkligare. Klimatgranskaren har nämligen synat de olika VD:arnas egna hållbarhetsmål. Och då framkommer det att VD:arna säger en sak och gör någonting helt annat.

En som skriver under artikeln är Epirocs VD Helena Hedblom. Men enligt Epirocs egen hållbarhetsredovisning har bolaget som mål att själva använda minst 90 procent förnybar el i den egna verksamheten.

En annan av skribenterna är SKF:s VD Rickard Gustafson. Men i bolagets egna hållbarhetsarbete görs något helt annat. År 2020 anslöt sig SKF till RE100-initiativet, vilket samlar några av världens mest inflytelserika företag som alla har åtagit sig att använda 100% förnybar elektricitet.

När Klimatgranskaren får tag på SKF backar de något från artikeln. I en kommentar från SKF:s presschef Carl Bjernstam meddelar de:

Det är viktigt, även för SKF, att svensk industri har tillgång till en säker och förutsebar energiförsörjning av fossilfria energikällor. SKF är engagerade i den gröna omställningen och bland de fossilfria energikällorna strävar vi mot att använda 100% förnybar energi. Vi har redan kommit en bit på vägen där 64% av vår använda el under 2023 kom från förnybara energikällor. Vi fortsätter att investera i både energieffektivitet och primärt i förnybara energiprojekt. Därav följer att vårt huvudfokus inte ligger på kärnkraft.

SKF:s underskrift på artikeln kan också te sig särskilt märklig med tanke på att vindkraftsindustrin är en av de stora kunderna till SKF.

Slutligen skriver även ABB:s VD Björn Rosengren under artikeln, trots egna mål om 100 procent förnybar el redan till 2030, genom att ha skrivit under samma initiativ som SKF.

I ett mail till Klimatgranskaren motiverar ABB artikeln med att kärnkraft inte kan komma i drift förrän efter 2030. Men ingenstans i ABB:s hållbarhetsrapportering går att läsa om en önskan om ny kärnkraft till ett senare datum. Inte heller är detta en del av det initiativet som man skrivit under.

I alla tre av dessa fall verkar det som om VD:arna varit frånkopplade från det som deras bolag faktiskt arbetar med – att ställa om till mer förnybart. Istället har de velat ha sin el betald av skattebetalarna.

 

Dela