Äntligen! Snart rullar spårvagnar i Uppsala

Foto: Marek Rucinski, unsplash 

Efter många turer inleds nu upphandlingen av spårvägar i Uppsala. Målet är att spårvagnar ska rulla på stadens gator senast 2029.

Sven Elander

create 2024-03-09 update 2024-03-09

Göteborg och Mölndal, Norrköping, Lund, Stockholm, Lidingö, Sundbyberg, Nacka och Solna. Dessa svenska kommuner har i dag spårvagnstrafik. Men snart kommer ytterligare en stad läggas till listan: Uppsala.

Efter många turer har stadens kommunfullmäktige beslutat att bygga en 17 kilometer lång spårväg. Så sent som förra året avslogs en motion om att stoppa bygget. Och nu inleds upphandlingen för att avgöra vilka företag som ska stå för byggandet. Förutom själva spåren, vägar och kontaktledningar omfattar uppdraget också en bro på 900 meter över Fyrisån.

– Äntligen har det blivit dags att hitta en utförare av det här stora och viktiga projektet. Spårvägen kommer tillsammans med utbyggnaden av järnvägen ge oss pålitliga och smidiga kommunikationer och skapa jobbtillfällen i hela regionen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Spårvägssträckan blir totalt 17 kilometer lång och får 22 hållplatser inklusive ändhållplatserna Uppsala C och den nya tågstation som kommer att byggas i södra Uppsala. En spårvägslinje kommer passera stadsdelarna Gottsunda och Rosendal medan den andra grenen kommer gå via Ulleråker.

– Intresset har varit jättestort från företag i hela Europa. Vi söker en samarbetspart med stor erfarenhet av att hantera liknande projekt med mycket hög komplexitet. Vi behöver känna oss trygga med att vår framtida samarbetspart har förmåga att bland annat bygga spårväg i en befintlig stad med tydlig styrning mot att spårvagnarna ska rulla senast 2029, säger Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör på Uppsala kommun.

En spårvagn kan ta ungefär samma mängd resenärer som tre stadsbussar. Spårväg drivs med el vilket bidrar till att minska utsläppen av koldioxid. Eldriften är energieffektiv och förbrukningen per resenär är låg. Dessutom skapar spårvägen en bättre luftkvalitet då partiklar från gatan inte rörs upp av däck. Både infrastruktur och fordon har också en lång livslängd.

 

Foto: Marek Rucinski, unsplash

Dela