Är snö i fjällen ett minne blott?

Kortare vintrar och övervuxna kalfjäll – så ser framtiden ut i norrbottensfjällen. Hur stora förändringarna blir avgörs av de närmsta årens klimatpolitik.

Lovisa Berglund

create 2023-09-14 update 2023-09-14

SMHI har på uppdrag från länsstyrelsen i Norrbotten gjort en analys av framtidens klimat i Norrbottensfjällen. Analysen har gjorts utifrån två olika scenarion, det ena är att världen anammar en kraftfull klimatpolitik och minskar utsläppen från år 2040, det andra är att klimatpolitiken nedprioriteras och utsläppen fortsätter öka fram till åtminstone år 2100.

Resultatet visar att klimatet kommer förändras i båda fallen, men att det ändå är stor skillnad mellan hur stora konsekvenserna kommer att bli. Till exempel beräknas vintrarna i fjällkedjan bli ca 4 grader varmare i genomsnitt i det ”bra” (mindre dåliga) scenariot och hela 8 grader varmare i det sämre scenariot.

På sommaren kan man förvänta sig fler dagar i den så kallade vegetationsperioden. I det bra scenariot förlängs den med en månad, i det sämre med hela två månader. Detta innebär att växligheten kommer att flytta sig längre upp i fjällkedjan och kalfjällen riskerar därför att försvinna helt.

Rapporten i sin helhet presenterar betydligt fler resultat än vad som lyfts fram i denna artikel, bland annat om snömängder, vårfloden, glaciärer och annat som utgör klimatsystemet i norrbottensfjällen.

Den övergripande slutsatsen dock är att vi redan påverkat klimatet så pass mycket att stora förändringar kommer ske, men det finns fortfarande möjlighet att rädda delar av det som vi idag känner som den svenska fjällvärlden. Men då krävs en kraftfull klimatpolitik.

Dela