Bakvänd klimatpolitik: Timrå kommun vill ÖKA flygandet

Timrå kommun vill ändra resepolicyn för de anställda: I stället för att välja det miljöbästa alternativet ska resorna ”främja flyget”. Och inte vilket flyg som helst utan flyg från Timrå/Sundsvall Airport. Som Timrå kommun råkar vara delägare i.

Sven Elander

create 2023-10-14 update 2023-10-14

En kommun som uppmanar sina anställda att välja flyget för att gynna den egna flygplatsen. Låter det som ett skämt? Nej, inte i Timrå kommun. Där utreder man nu, på kommunstyrelsens initiativ, ett förslag om att ändra resepolicyn ”med beaktande av vårt delägarskap i Sundsvall/Timrå Airport”.

Timrå Kommun har sedan 2019 en resepolicy som säger att ”resor i tjänsten ska planeras och genomföras med så lite påverkan som möjligt på den yttre miljön”. Flyg ska bara användas i sista hand, om tidsvinsten är betydande och inga rimliga alternativ finns.

Men nu kan det bli ändring på detta. Nu ska nämligen resepolicyn ses över ”med beaktande av vårt delägarskap i Sundsvall/Timrå Airport, kommunens ansträngda ekonomi samt hållbarhet”. Det framgår av protokollet från kommunstyrelsemötet den 29 augusti.

Exakt vad detta innebär är inte klart, men initiativet kommer ursprungligen från kommunalrådet David Forslund (Timråpartiet). Syftet med revideringen är att ”främja flyget och öka utnyttjandet av vår kommunala flygplats”. Forslund vill att kommunen ”genomför en revidering av resepolicyn för att tydligt ange att flygresor till och från vår kommunala flygplats ska prioriteras”, samt att kommunen ska ”genomföra utbildningar och informationsmöten för kommunanställda och politiker för att öka medvetenheten om fördelarna med flygresor och främja användningen av flyget vid officiella ärenden och tjänsteresor”.

Timrå/Sundsvall Airport, som är en av totalt tre flygplatser i Västernorrland, går många miljoner back varje år och har redan kostat skattebetalarna stora belopp. Nyligen stod det dessutom klart att samtliga tre flygplatser i länet  kan få ta del av regeringens kraftigt höjda flygplatsbidrag.

För att summera det hela: Flygplatsen får nu stödinsatser från tre håll. Kommunala skattepengar, statliga bidrag och snart också stödköpta flygbiljetter via kommunens anställda.

Samtidigt fortsätter flygets utsläpp att öka i en alarmerande hastighet. Flygets utsläpp ökade kraftigt förra året och forskarna varnar för att elflyg ligger minst 30 år framåt i tiden.

Den nya resepolicyn riskerar att bli dyr, inte bara för skattebetalarna i Timrå utan också för klimatet.

Dela