Bilar förbjuds kring skolor i Stockholm

En av Stockholms sommargågator. Nu ska även gator utanför skolor bli av med biltrafiken. Foto: Holger.Ellgaard

För att skapa säkrare miljöer där barn och unga kan leka förbjuds nu bilar runt flera skolor och förskolor i Stockholm. Ambitionen är att undvika trafikkaos och att fler barn ska våga gå eller cykla till skolan.

Lorentz Tovatt

create 2023-10-18 update 2023-10-18

Några dagar efter Stockholms besked om fossilbilsförbud i city kommer nu nästa åtgärd för att begränsa bilismen: Det införs ett bilförbud runt flera skolor. Istället inför staden lekgator där lekredskap och möbler ställs fram. Det rapporterar Mitt i.

Beskedet kommer efter att andelen resor till och från skola som sker med gång och cykel rasat lavinartat de senaste decennierna, något som slår mot barn och ungas hälsa.

– Vi vill uppmuntra till att barn i större utsträckning ska gå och cykla till skolan. Forskning visar att det är viktigt för barnens hälsa att röra på sig och då bakas vardagsmotionen in i något som ändå behöver göras – att ta sig till och från skolan, säger trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) till Mitt i.

Bilförbuden och lekgatorna införs först som test och utvärderas därefter. Ambitionen är dock att de ska bli permanenta och att konceptet ska sprida sig till fler skolor i Stockholm.

Dela