Buschs flygande bryter mot regeringens resepolicy

Foto: Ebba Buschs Instagram

Ebba Busch tog flyget mellan Stockholm och Göteborg för att prata om hållbara transporter. Nu visar det sig att resan var ett brott mot Regeringskansliets interna riktlinjer för resor i tjänst.

Lorentz Tovatt

create 2023-09-03 update 2023-09-03

Igår kunde Klimatgranskaren berätta att chefen för Klimat- och Näringslivsdepartementet Ebba Busch (KD) tog flyget mellan Stockholm och Göteborg – för att prata om hållbara transporter. Flygresan är 133 846 gånger värre för klimatet, jämfört med om man tar tåget. Nyheten fick sedan rejält med spridning i sociala medier och i andra mediekanaler.

Nu visar det sig att resan brutit mot Regeringskansliets interna riktlinjer kring resor i tjänsten. I policyn står bland annat att ”alla resor i tjänsten ska planeras så att största möjliga hänsyn tas till miljön”. Men det mest uppenbara brottet mot riktlinjerna kan spåras till detta stycke:

Vid inrikes tjänsteresa bör tåg väljas om inte tidsvinsten med flyg blir minst två timmar vardera på utresan och på hemresan. När tidsvinsten beräknas ska tidsåtgången för anslutningstransporter också räknas in.

Tidsvinsten inklusive anslutningstransporter blir inte minst två timmar, tvärtom är den mer eller mindre obefintlig.

Kanske får man tolka resan som ett sätt för Busch att ge uttryck för samma typ av vetenskapsförnekande flygpolitik som hennes ministerkollega gett uttryck för när han tidigare hyllat flyget som ett av de mest hållbara transportsätten.

Dela