Chocken: Regeringen tar bort forskningsstödet för att minska antalet djurförsök

Arbetet för att ersätta och minska antalet djurförsök kan nu stanna av. Regeringen har nämligen tagit bort forskningsstödet för detta i budgeten.

Sven Elander

create 2023-10-08 update 2023-10-08

I Sverige pågår sedan 2017 ett arbete för att minska antalet djurförsök. Arbetet bedrivs av forskningscentret 3R som jobbar för att djurförsöken ska ersättas, minskas och förfinas. Forskningscentret har också uppnått konkreta resultat.

Men nu är arbetet hotat. 3R:s verksamhet har finansierats genom ett statligt stöd på 15 miljoner per år. Men i budgeten för i år är de öronmärkta pengarna borttagna.

– Detta är ett oerhört svek mot både försöksdjuren och det svenska folket som vill se en övergång till djurfri forskning snarast möjligt. Vi uppmanar regeringen att prioritera en fortsatt satsning på Sveriges 3R-center, där finansieringen håller samma eller högre nivå som tidigare, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens rätt i ett pressmeddelande.

Djurens Rätt har startat en namninsamling för att uppmana regeringen med landsbygdsminister Peter Kullgren i spetsen att låta 3R-centret få fortsatt öronmärkt finansiering.

De 15 miljoner som centret kostar är ungefär en åttondel av vad regeringen lägger på att sänka skatten på snus.

Dela