Chockerande fyndet i mänsklig sperma

Photo by FlyD on Unsplash

Minimala plastbitar hittades i sperman hos alla de studerade männen. Är det ett problem? Absolut, menar experter.

Jorunn Fagerström

create 2024-05-22 update 2024-05-22

Mikroplaster, mikroplaster, mikroplaster. Små bitar plast som enligt forskare tros kunna ha hormonstörande effekter. Enligt en stadig flod rapporter verkar de leta sig in överallt. I havet, i maten och i oss. Så egentligen är det inte alls förvånande att de återfinns även i sperma.

Vad som nu förvånar forskare är hur mycket det verkar finnas. En ny studie i tidskriften Toxicological Science har påvisat tre gånger mer mikroplaster i sperma från människor än från hundar.

– Och hundarna äter från golvet, säger Matthew Campen, medförfattare till studien, till CNN.

– Så det ger verkligen perspektiv på vad vi stoppar i våra egna kroppar.

De små plastbitarna kan invadera individuella celler såväl som vävnad i de flesta av kroppens organ. Kemikalierna som ingår i mikroplasterna, såsom PFAS, tungmetaller och bisfenoler, tros kunna påverka kroppens hormonsystem.

Forskarna bakom studien kopplar ihop den stora mängden mikroplaster med ett växande problem: Allt sämre spermakvalitet. Mängden spermier i mänsklig sperma har åtminstone halverats de senaste 50 åren, enligt Endocrine Society, ett internationellt nätverk för forskare och läkare.

Campen menar att detta bara är början:

– Lägg till faktumet att mängden plast som vi exponeras för dubbleras vart tionde till vart femtonde år, säger han till CNN.

– Så vad kommer att hända om 15 år när vi exponeras för den dubbla mängden eller om 30 år när vi exponeras för det fyrdubbla? Detta är varför något måste göras nu.

Dela