Danska klimatrådet: Därför funkar inte kärnkraft

Med mer vind och sol i systemet uppkommer fler tillfällen då elmarknaden behöver stöd. Det konstaterar det danska klimatrådet i en ny rapport. Men de avvisar kärnkraft som lösning på utmaningarna.

Lorentz Tovatt

create 2023-05-11 update 2023-05-11

Danmarks satsningar på förnybara energikällor är välkända. Inte minst är det den havsbaserade vindkraften som landet nu satsar hårt på, bland annat genom samarbetet för en gigantisk utbyggnad i Nordsjön (ett samarbete som den svenska regeringen av någon anledning valt att stå utanför).

Nu har det danska klimatrådet – en motsvarighet till Sveriges klimatpolitiska råd – analyserat den danska elmarknaden utifrån vetskapen att den kommer bestå av väldigt mycket väderberoende elproduktion i form av sol och vind. Med den nya rapporten sätter det danska klimatrådet kärnkraften under lupp för första gången i en rapport.

Rapporten konstaterar att det danska elsystemet kommer bli mer sårbart i de fall solen inte skiner och vinden inte blåser och att detta bland annat kommer innebära behov av import vissa tider, inte minst om inget görs för att möta utmaningarna.

Men kärnkraft avvisas av klimatrådet. Rapporten konstaterar att det är alldeles för dyrt och tar för lång tid att bygga ut.

– Vi bedömer är att kärnkraften kommer att bli dyr och därmed inte ekonomiskt lönsam i det danska systemet, där politikerna valt att satsa stort på vind och sol. Dessutom finns det en risk att kärnkraften tar mycket lång tid att etablera – inte bara själva anläggningen utan även godkännanden och planeringsprocessen blir lång, eftersom det blir första gången i Danmark. Så av de två anledningarna tycker vi inte att man ska göra det, säger klimatrådets ordförande Peter Møllgaard till danska Altinget.

Såhär skriver klimatrådet i sin rapport:

Med tanke på Danmarks politiska beslut om en storskalig utbyggnad av vind- och solenergi löses problem med trygg elförsörjning bäst med teknik som används relativt få timmar om året. I ett sådant driftsmönster är etablering av anläggningar med låga startkostnader, såsom gasturbiner, att föredra framför teknik med höga startkostnader, såsom kärnkraft, medan driftskostnaderna för elproduktion är av mindre betydelse.

Istället för kärnkraften lyfter klimatrådet fram tre andra lösningar till politikerna, som kan säkerställa backup och som kommer att vara snabbare att bygga och billigare än att investera i kärnkraft: Ellagring, flexibel elförbrukning och reglerbar elkapacitet från gasturbiner eller värmekraftverk.

– Kärnkraft är inte heller en lämplig teknik att ha stående utan att användas under stora tidsperioder, samtidigt som den ska vara redo att säkerställa snabb backup i särskilda fall. Där kan ellagring, flexibel elförbrukning och reglerbar elkapacitet från till exempel gasturbiner, som man snabbt kan starta och stänga av snabbt igen, faktiskt lösa utmaningarna med en trygg elförsörjning framöver, säger Peter Møllgaard.

Dela