De tar strid mot ministerns strömmingsbeslut

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Foto: Wikimedia Commons

Naturskyddsföreningen och Coalition Clean Baltic tar strid för att rädda Östersjöströmmingen från kollaps.

Sven Elander

create 2024-01-16 update 2024-01-16

Det var i oktober förra året som EU:s fiskeriministrar, med Sverige i spetsen, valde att rösta för fortsatt strömmingsfiske i Östersjön trots att experter varnat för att bestånden är nära kollaps. EU:s ministerråd beslutade att nästan 100 000 ton strömming ska få fiskas upp i Bottenviken och centrala Östersjön. Mycket av det kommer malas ner till djurfoder.

Nu har Naturskyddsföreningen och organisationen Coalition Clean Baltic (CCB) bestämt sig för att ta strid mot beslutet. Så här skriver de i en debattartikel i Aftonbladet:

”Beslutet från ministerrådet är förödande för strömmingen. Om strömmingen försvinner påverkar det hela ekosystemet i havet och leder till allvarliga följdeffekter för torsk, tumlare, sälar och sjöfåglar och andra arter som har strömming som en av sina viktigaste näringskällor”.

CCB kommer nu driva att ministerrådets beslut om fortsatt strömmingsfiske granskas. Enligt CCB strider beslutet mot bland annat förvaltningsplanen för Östersjön, EU:s gemensamma fiskeripolitik och havsmiljödirektivet. Naturskyddsföreningen kommer dessutom att överklaga Havs- och vattenmyndighetens beslut om tilldelning av fiskekvoter.

Vi får se om organisationerna når framgång innan hela beståndet av strömming hinner krascha.

Dela