Dystra siffran – utsläppen större än någonsin

Ett kraftigt ökat flygande och mer kolförbränning ledde till att 2022 är året med högst utsläpp någonsin globalt. Detta enligt en ny rapport från Internationella Energirådet.

Lorentz Tovatt

create 2023-03-02 update 2023-03-02

Det är dyster läsning, den nya rapporten som släpptes av Internationella Energirådet, IEA, under torsdagen. Aldrig någonsin har mänskligheten genererat så stora utsläpp av växthusgaser som under 2022. Det är framförallt två skäl till att utsläppen fortsätter öka.

För det första har koleldningen ökat, framförallt i asiatiska länder. Huvudskälet till detta är att länder byter fossilgas i sina energisystem till koleldning, som en följd av den prisökning som skett på gasen efter Rysslands invasion av Ukraina. Även om båda energislagen är fossila har kolet en större klimatskadlig påverkan än gasen.

För det andra ökar även oljeeldningen, den går upp med 2,5 procent. Hela hälften av uppgången beror på en kraftig ”rekyl” för flygandet, som nu återkommer starkt efter pandemin.

Rapporten innehåller få glädjeämnen, det som kommer närmast är att EU:s utsläpp under 2022 minskade med 2,5 procent. Detta beror enligt IEA på en stark tillväxt i förnybara energikällor som håller tillbaka behovet av gas och kolkraft. För första gången någonsin producerade vindkraft och solkraft mer el än all fossilgas i EU.

Dela