Förbifarten 28 miljarder dyrare än beräknat

Photo by Aleksandr Popov on Unsplash

Kostnaden för Förbifart Stockholm slutar aldrig öka. 2009 skulle förbifarten kosta 25 miljarder – men efter den nya prognos som Trafikverket ger landar notan på 51-53,5 miljarder.

Jorunn Fagerström

create 2024-01-25 update 2024-01-25

Den enorma, sexfiliga motorvägen E4 Förbifart Stockholm blir än en gång dyrare. I och med den höjning på 12 miljarder som aviseras från Trafikverket har kostnaden ökat från den ursprungliga summan 25 miljarder till 51-53,5 miljarder. Mer än en fördubbling. Och ännu är bygget långt ifrån klart.

Projektet har kritiserats av bland annat Naturskyddsföreningen. Det finansieras till 80 % av trängselskatt. Naturskyddsföreningen har exempelvis påpekat att man i folkomröstningen 2006 sålde in trängselskatter med dessa ord: ”Miljöavgifter/trängselskatt innebär att avgifter tas ut i biltrafiken i syfte att minska köer och förbättra miljön”.

Kollektivtrafiken blir allt dyrare och järnvägen är sorgligt eftersatt. Ändå tyder mycket på att det fortsätter gå åt fel håll. I en beräkning från Ekot planeras besparingar i kollektivtrafiken motsvarande 10 miljarder kronor. Regeringen för en politik som konsekvent bryter ned svensk järnväg. Var är då de pengar som var öronmärkta för miljöarbete i infrastruktur? I en finansiellt omättlig motorväg.

Dela