Färre tror att klimatmålen kan nås

Med allt som händer i omvärlden är det inte konstigt att svenskarnas inställning till klimat- och energifrågor har förändrats. Tyvärr verkar utvecklingen leda till att allt färre tror att klimatmålen kan nås eller att deras ansträngning spelar någon roll.

Lovisa Berglund

create 2023-02-13 update 2023-02-13

Tidningen Energi skriver om en klimatrapport framtagen av Novus och Kraftringen där drygt 1 000 svenskar mellan 18 och 79 år har svarat på frågor om deras inställning till klimat och energi. Undersökningen gjordes under september 2022 och är en uppföljning på en liknande undersökning från september 2021.

Resultatet visar både sött och salt. Allt fler är noga med att spara el, sänka inomhustemperaturen och spara varmvatten. Det är också fler som både vill vara självförsörjande på el och som faktiskt tar steget ditåt och skaffar till exempel solceller.

Samtidigt har andelen som tror att Sverige inte kommer klara klimatmålet om nettonollutsläpp till 2045 ökat från 51 till 64 %. Det är också färre som har dåligt samvete för klimatet. Till exempel så har andelen som instämmer i påståendet Jag får dåligt samvete när jag gör saker som anses påverka klimatet negativt minskat från 54 till 46 % och för påståendet Det är viktigt att jag försöker minska mitt eget klimatavtryck eftersom det har en påverkan på klimatet är minskningen från 62 till 52 %.

Fler slutsatser från rapporten finns här.

Dela