Fler arter riskerar dö ut efter regeringens miljönedskärning

Regeringens kraftiga nedskärning av naturskyddet kan leda till att flera hotade arter dör ut. Varningen kommer från Naturvårdsverket, regeringens egen expertmyndighet.

Sven Elander

create 2023-01-23 update 2023-01-23

Innan jul tog världens länder fram en räddningsplan för den biologiska mångfalden. Mer skyddsvärd natur både på land och till havs ska fredas och utrotningen av djur och växter ska stoppas.

Men i budgeten för 2023 gör den svenska regeringen precis tvärtom. Pengarna som avsätts för att skydda värdefull natur och bevara hotade djurarter skärs ner kraftigt, rapporterar TT. Nu varnar Naturvårdsverket för att detta kan få allvarliga konsekvenser för hotade arter.

– Jag kan konstatera att vi verkligen tappar fart i arbetet att nå de ambitiösa mål som finns kring biologisk mångfald och friluftsliv, säger Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen, till nyhetsbyrån.

Naturvårdsverket tror att betydligt mer skyddsvärd skog kommer huggas ner de kommande åren. Detta hotar i sin tur arter som fjällräv, brunkulla och fjälluggla.

I budgeten för 2023 skär regeringen mer än 500 miljoner på ”skydd av värdefull natur”. De kommande åren genomförs ännu större nedskärningar.

Dela