Fler lokala högerpolitiker vill stoppa vindkraft

Inställningen har förvärrats på senare år. Nu riskerar det kommunala vetot att fortsätta vara en stoppkloss för mer vindkraft.

Lorentz Tovatt

create 2023-02-16 update 2023-02-16

En undersökning från Demoskop visar att stödet för vindkraften dalat bland högerpartiernas lokalpolitiker. Allra värst är läget inom Sverigedemokraterna och Moderaterna, där en förkrossande majoritet bland kommunpolitikerna inte vill bygga vindkraft i sina kommuner. Stödet bland rödgröna lokalpolitiker är däremot väldigt stort. Man kan enkelt konstatera att detta är en fråga som tydligt skiljer blocken från varandra.

Bilden visar ett balansmått på frågan om kommunpolitiker vill se mer vindkraft i deras kommuner nästkommande 5-10 år. Ett balansmått beräknas genom att man tar de som är positiva minus de som är negativa.

Motståndet mot vindkraften bland svenska kommunpolitiker är idag den främsta anledningen till att vindkraftsutbyggnaden stoppas. En studie från svensk vindenergi visar att 8 av 10 vindkraftverk stoppades 2021 av det så kallade kommunala vetot. Det är en dramatisk ökning sedan 2020. 

Politiseringen av användandet av det kommunala vetot har skapat en osäkerhet inom vindkraftsbranschen, vilket lett till att tillväxttakten efter 2025 förutspås minska drastiskt. 

Faktum är att svenska myndigheter länge varnat för att utformningen av det kommunala vetot skapar stora risker för partipolitisk politisering. Därför sjösattes 2020 en utredning för att förändra det kommunala vetot. Det förslag som utredningen 2021 levererade röstades dock ned av riksdagen. Alla partier förutom S, V och MP röstade emot.

Energi- och näringsminister Ebba Bush påstod för några veckor sedan i SVT Agenda att regeringen nu arbetar för att korta och förenkla tillståndsprocesserna för vindkraften. Klimatgranskaren har dock tidigare skrivit om att regeringen i själva verket gjort motsatsen. Allt pekar i dagsläget på att det kommunala vetot kommer ligga fast i sin nuvarande form, vilket innebär att kommuner utan saklig grund kan stoppa vindkraftsprojekt när som helst i processen. 

Dela