Förnybara rekord i flera länder

Dogger bank, som helt färdigställd kommer bli världens största vindpark

Nya vindkraftsrekord i Finland och Storbritannien. Och mer vind är på gång. Här är veckans dos av positiva förnybara nyheter.

Lorentz Tovatt

create 2023-01-12 update 2023-01-12

När statistiken för förra årets elproduktion nu ska räknas ihop slår det förnybara nya rekord i många länder. Det är inte bara i Sverige som vindkraften byggas ut så att det knakar.

I Finland pågår något som man skulle kunna kalla en vindrevolution. Bara under 2022 ökade den installerade kapaciteten med 75 procent. Och utbyggnadstakten kommer fortsätta. Att döma av tagna investeringsbeslut ser vindkraften i Finland ut att om bara 2-3 år stå för nästan en tredjedel av elen.

Nästa rekord hittar vi i Storbritannien, vilket Financial Times rapporterar om. En kraftig utbyggnad av vindkraften och ett blåsigt väder gjorde att vindkraften stod för hälften av all den brittiska elproduktionen förra veckan. Detta gjorde att man minskade behovet av fossilgas och därmed också kraftigt pressade ner elpriserna.

Dela