Frankrike bygger havsvind – tredjedel så dyrt som kärnkraft

I kärnkraftens hemland satsas det nu ordentligt på havsbaserad vindkraft. Den senaste parken som fått klartecken kommer producera el som är nästan en tredjedel så dyr som Frankrikes senaste kärnkraftsreaktor.

Lorentz Tovatt

create 2023-03-27 update 2023-03-27

Frankrike har fått imagen av att vara kärnkraftslandet nummer ett. Även om man fortfarande producerar stora mängder el med kärnkraft minskar den kraftigt i andel och nådde sin produktionsmässiga peak för snart 20 år sedan. De senaste åren har varit de tuffaste i modern tid för fransk kärnkraft, med stora reparationsbehov och låg kapacitet.

Nu satsar landet allt mer på ett av alternativen – havsbaserad vindkraft. Det statliga energibolaget EDF har nu vunnit en upphandling om en stor havsbaserad vindpark några mil utanför Normandie, stor nog att kunna försörja två miljoner människor med el. EDF vann upphandlingen med ett bud som lovar att leverera el för ett pris motsvarande 500 kr per MWh. Priset kan jämföras med det pris som förväntas på elen producerade av Flamanville 3, som är Frankrikes senaste kärnkraftsreaktor. Flamanville 3 skulle ha stått färdig för elproduktion 2012, men har försenats gång på gång och planeras vara i drift någon gång under 2024. Denna el spås bli nästan tre gånger så dyr som elen från den nya havsparken.

Upphandlingen av den nya havsparken utanför Normandie är bara ett steg i något som börjar likna en storsatsning på fransk havsvind. Ambitionen från den franska regeringen är att bygga 50 parker havsvind som år 2050 ska ha en effekt på 40 GW – lika mycket som hela det maximala svenska effektuttaget. Just nu pågår flera andra upphandlingar om nya parker.

Dela