Gigantisk boom för batterier väntas

Att kunna lagra el blir allt viktigare i världens olika energilandskap. Nu spås lagringskapaciteten inom batterier att tiodubblas på bara sju år.

Lorentz Tovatt

create 2023-06-19 update 2023-06-19

När världens energimarknader får mer sol och vind krävs också metoder för att lagra elen för att hantera variationerna i produktion. En av de metoder som spås bli mest avgörande är batterilagring. Nu har konsultbolaget Rystad Energy räknat på hur mycket nya batterier vi kan förvänta oss framöver. De tecknar en munter bild av utbyggnaden.

När Rystad räknar fram sin prognos tar de med batterilager från både bostadssektorn, industrisektorn och batterier som installeras direkt i näten för att balansera. Totalt spår de en kapacitet på över 400 gigawattimmar 2030, jämfört med 43 gigawattimmar 2022. I effekt motsvarar det all hushållsel som konsumeras när det konsumeras som mest i Tyskland och Frankrike tillsammans.

"BESS" står för Battery energy storage systems. Källa: Rystad Energy

Rystad lyfter i sin rapport fram politiska styrmedel som viktiga för utvecklingen. Både EU och USA har de senaste åren arbetat med investeringsstöd för att få igång investeringar i hållbar teknik, något som nu boostar batteriproduktionen.

Utbyggnaden av batterier för lagring har redan börjat sätta krokben för fossil energi. Utvecklingen av solenergi kombinerat med batterilagring har skickat kolkraftverk efter kolkraftverk i tidig pension i det annars så fossiltillvända landet Australien.

 

Dela