Goda nyheter: Kolkraft ner och solel upp

El producerad av kolkraft minskade kraftigt i EU under första halvåret 2023 medan sol och vind ökade. Det visar en ny rapport.

Sven Elander

create 2023-09-06 update 2023-09-06

Mitt i all rapportering om värmerekord, skogsbränder och översvämningar kommer nu en ljusglimt: Den fossila elproduktionen i EU minskade med hela 17 procent under första halvan av 2023. I fem länder var minskningen över 30 procent: Portugal, Österrike, Bulgarien, Estland och Finland. Det visar en ny rapport från energianalysinstitutet Ember.

Den kraftigaste minskningen skedde inom el producerat av kolkraft, som minskade med hela 23 procent jämfört med samma period 2022. Också gasbaserad elproduktion föll, med 13 procent. Samtidigt ökade i stället solelproduktionen med 13 procent och vindkraften med 5 procent.

Den stora förklaringen till nedgången i fossil elproduktion är helt enkelt minskad efterfrågan på el. Höga elpriser, en ovanligt mild vinter och stora kampanjer för minskad elkonsumtion ligger bakom detta.

Institutet bakom rapporten varnar dock för att det är långtifrån säkert att nedgången kommer vara bestående. Rekommendationen till EU:s regeringar är lika tydlig som enkel: bygg mer sol och vind!

Dela