Här är frågorna som flygbolaget BRA inte vill svara på

Foto: John McArthur, Unsplash

Flygbolaget BRA har gjort ett stort nummer av sin ”bioflygbiljett” där hälften av bränslet ska vara förnybart. Men när vi frågar hur många som faktiskt köper en sådan biljett vägrar bolaget svara.

Sven Elander

create 2023-03-27 update 2023-03-27

”Kan vi resa utan flygskam? Det korta svaret är: ja, det kan vi.” Texten är hämtad från flygbolaget BRA:s hemsida. Vad skönt, tänker du kanske. Då kan vi alltså vara säkra på att detta flygbolag verkligen är på god väg att ställa om mot fossilfritt flyg, det som branschen lovat i så många år nu?

Men svaret är nej. Eller snarare: vi vet inte. För BRA vill helst bara prata om sina egna kampanjer, inte hur det faktiskt går i verkligheten.

Flygbolaget BRA, Braathens Regional Airlines, är ett av de största inom svenskt inrikesflyg. Bolaget pratar gärna om sina olika hållbarhetssatsningar, som att man är det första svenska flygbolaget som miljöcertifierats och att man erbjuder alla sina kunder att betala extra för bioflygbränsle.

För knappt ett år sedan lanserade BRA något man kallar ”bioflygbiljetten”. Resenärerna betalar 150 kronor extra jämfört med en vanlig flygbiljett, och detta ska oavkortat gå till inköp av biobränsle. Pengarna ska gå till biobränsle motsvarande cirka 50 procent av en timmes inrikes flygresa. Halva bioflygbiljetten är alltså fortfarande fossil, men ändå.

Frågan är hur stor skillnad BRA:s initiativ egentligen gör. Hur många resenärer köper en ”bioflygbiljett” jämfört med antalet som köper en vanlig helfossil biljett?

Vi ställde frågan till BRA, som vägrar svara. Så här skriver företagets kommunikatör till Klimatgranskaren:

Vi rapporterar i dagsläget inte externt vilka biljettyper våra kunder flyger på eller hur våra inköp ser ut. Vi är anslutna till SBTi (Science Based Target initiative) med målsättningen att mäta vetenskapligt hur vi förflyttar oss mot vårt mål- Ett fossilfritt inrikesflyg. Detta för att framöver kunna vara transparanta och jämförbara.

BRA vill heller inte svara på frågan hur stor del av flygbränslet som var fossilt respektive förnybart förra året. Är man ens nära att uppnå målet om ett fossilfritt inrikesflyg? Går den åt rätt håll? Det får vi inte veta.

Här har vi dock fått svar från de två andra flygbolagen vi frågade.

SAS svarar i sin hållbarhetsrapport att man 2022 använde biobränsle motsvarande 0,96 procent av den totala bränslekonsumtionen. För Norweigan är de senaste siffrorna från 2021 och då tankade bolaget 0,5 procent biobränsle. Resterande 99,5 procent var fossilt.

Som vi tidigare rapporterat har flyget enorma svårigheter med sitt omställningsarbete. Nästan allt flygbränsle är fossilt. Snart är flygets utsläpp tillbaka på de nivåer som rådde innan pandemin. Både SAS och Norwegians siffror är blygsamma. Men de redovisar åtminstone läget.

Få branscher är lika aktiva när det gäller att lyfta fram sina egna insatser i omställningen som flygbranschen. Då borde det vara ett grundläggande krav att man åtminstone är transparent med hur verkligheten ser ut.

Dela