Indien pausar investeringar i kol – satsar på sol

En av de länder som investerat mest i kolkraft de senaste decennierna gör nu en u-sväng. Istället hamnar satsningarna i Indien på solkraft och batterier.

Lorentz Tovatt

create 2023-06-05 update 2023-06-05

Var femte år tar den indiska regeringen fram en femårsplan som syftar till att styra investeringar inom energisektorn. Så sent som i september förra året publicerades ett utkast på nästa plan och då innehöll den stora investeringar i nya kolkraftverk. Men någonting har hänt i det stora landet.

När den nya femårsplanen lanserades i förra veckan hade alla investeringar för de nästa fem åren strukits. De 8 000 megawatt kolkraft som fanns i utkastet hade bytts mot stora satsningar på solkraft och inte minst en enorm investering i batterikapacitet. I planen anger regeringen att de vill bygga hela 8 600 megawatt batterilagring till 2027 och på så sätt skapa förutsättningar för förnybar elkonsumtion dygnet runt.

Allt är dock inte frid och fröjd. Indien har ett stort kolberoende, hela 75 procent av landets el produceras med kolkraft. Och ett av skälen till pausen är att det redan är många kolkraftverk i byggfas. Men kanske kan den nya energiplanen vara ett första steg i rätt riktning.

Dela