KD säger nej till innehållsförteckning av kemikalier

Bild: Regeringskansliet.se

Alla svenska partier utom ett vill tvinga producenter att redovisa en innehållsförteckning över kemikalier vid försäljning av en produkt. KD är partiet som säger nej.

 

Sven Elander

create 2024-05-28 update 2024-05-28

Människor, djur och växter utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska produkter och material tillverkas, används och blir till avfall. För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska. Och när det gäller att minska användning av farliga kemikalier så fattas nästa alla beslut på EU-nivå.

Som ett första steg för att minska mängden farliga kemikalier i samhället kräver många miljöorganisationer att det enkelt ska gå att se vilka kemikalier som finns i alla varor och material. Att innehållet framkommer tydligt på komponentnivå är viktigt både för att förenkla återvinningen och för att kemikalier som inte är reglerade på EU-nivå vid produktionstillfället kan bli det längre fram, skriver Naturskyddsföreningen.

Men ett parti säger blankt nej till att införa krav på producenterna att visa upp en innehållsförteckning för kemikalier när en produkt säljs: Kristdemokraterna.

Det är Naturskyddsföreningen som ställt ett antal frågor om partiernas ambitioner inför det kommande EU-valet, och KD är här det enda parti som säger nej till kravet om en obligatorisk innehållsförteckning. Så här motiverar de ställningstagandet: ”Detta krav är långtgående och riskerar att ge oproportionerliga administrativa bördor och skapa handelshinder utan att tydlig miljönytta uppnås”.

KD är det parti som har näst lägst ambitioner på miljöområdet. Endast 5 av 20 löften lovar KD att jobba för. SD hamnar dock i den absoluta botten. Partiet säger endast ja till 1 av 20 krav.

I Naturskyddsföreningens granskning av mandatperioden 2019–2024 fick partiets två ledamöter David Lega och Sara Skyttedal ett dåligt miljöbetyg, då de endast lagt en bra miljöröst i 31 respektive 24 procent av de granskade omröstningarna.

Dela