Kinas utsläpp förväntas minska 2024

Photo by Hanson Lu on Unsplash

Rekordstora satsningar på förnybar energi i Kina har gett resultat. En analys från Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) visar att utsläpp av växthusgaser från världens största utsläppsland kan minska redan nästa år.

Jorunn Fagerström

create 2023-11-15 update 2023-11-15

Kina står idag för ungefär en tredjedel av det globala utsläppet av växthusgaser. Så sent som 2021 kom alarmrapporter om hur landets utsläpp ökade. Investeringar i tung industri och kolkraftverk såg ut att ge oroväckande resultat för utsläppen. Sedan dess har energipolitiken i Kina kraftigt lagts om enligt den rapport som Reuters rapporterar om. Rekordstora satsningar har gjorts på förnybar energi. Landets hållning i energifrågan tros bli tongivande vid klimatmötet i COP28 denna månad.

De enorma utsläppen från Kina har under en lång tid hämmat den klimatpolitiska debatten. Maktlöshet inför landets stora miljöpåverkan har haft en närmast paralyserande effekt på omvärlden. SD har gjort sig kända i miljöfrågan för att upprepade gånger peka på Kina som det faktiska problemet. Kinas vägval lär därför spela roll inte enbart för landets egna utsläpp utan för klimatpolitik världen över.

Utvecklingen i Kina visar att utsläppen av växthusgaser kan minskas genom politiska beslut. Detta bör ge nytt framtidshopp åt människor med miljöengagemang och sätta ny press på makthavare utan.

Dela