Kommer mikroplasterna från vindkraftverk?

Photo by Karsten Würth on Unsplash

Att vindkraft avger mängder av farliga mikroplaster upprepas flitigt i debatten. Men är det verkligen så? Källkritikbyråns nya granskning avslöjar hur det ligger till.

Jorunn Fagerström

create 2024-04-09 update 2024-04-09

Vindkraftens vara eller icke vara tenderar att väcka starka känslor. Inte minst i sociala medier, där tonen ofta blir hätsk. Påståenden och siffror duggar tätt, och det är svårt att navigera i blandningen av åsikter och fakta.

Ett motargument mot vindkraft som återkommande figurerar i dessa kommentarsfält är vindkraftverkens mikroplastspridning. Skrämmande siffror om tonvis av mikroplast syns bredvid bilder av slitna rotorblad.

Mikroplaster är mycket riktigt ett stort miljöproblem. Enligt Naturvårdsverket flyter omkring 150 miljoner ton mikroplaster, det vill säga plastbitar mindre än 5 mm, runt i våra hav. Varje år sprids ytterligare mellan 5 och 13 miljoner ton.

Mikroplasterna ackumuleras i levande organismer, inklusive oss människor. Effekten på människors hälsa är ännu relativt obeforskad, men eftersom mikroplasterna ofta innehåller hälsofarliga kemikalier tror många forskare att de kan vara skadliga.

Är vindkraften då boven i dramat? Nu har Källkritikbyrån granskat påståendet. Och mängden mikroplaster från vindkraftverk är faktiskt försvinnande liten. 0,65 ton mikroplaster årligen sprids från svenska vindkraftsparker. Det kan låta mycket, men siffran kan jämföras med spridning från exempelvis konstgräsplaner: 1 640 – 2 640 ton per år. Allra största källan till mikroplaster är vägtrafik. Inklusive slitage av däck sprider svensk vägtrafik omkring 8000 ton mikroplaster per år, enligt den utredning som Naturvårdsverket gjorde på uppdrag av regeringen 2017.

Vindkraften står alltså för ungefär 0,08 promille av vägtrafikens mikroplastspridning och 0,3 promille av konstgräsplanernas.

Grafik från Naturskyddsföreningen.
Dela