Kris för brittisk kärnkraft – Kina vägrar betala

Mitt i en situation med spända relationer mellan Storbritannien och Kina har ett statligt ägt kinesiskt energibolag slutat betala för det brittiska skandalprojektet. Nu riskerar övriga ägare eller skattebetalarna få ta den ekonomiska smällen.

Lorentz Tovatt

create 2023-12-18 update 2023-12-18

Den statligt ägda China General Nuclear Power Corp (CGN) har enligt Bloomberg upphört med betalningar för att finansiera kärnkraftverket Hinkley Point C, vilket sker mitt i en ganska så ansträngd situation mellan Kina och Storbritannien. CGN äger en tredjedel av projektet, medan det franska EDF kontrollerar majoriteten av projektet. Anonyma källor som citeras av Bloomberg hävdar att CGN har försummat att betala ”flera avbetalningar” under de senaste månaderna.

Detta kan tvinga EDF att själv stå för finansieringen av det kraftigt försenade och fördyrade projektet – om inte den brittiska regeringen ingriper för att täcka bristen. Antingen blir det alltså EDF som får ta en ekonomisk smäll, eller de brittiska skattebetalarna.

De ökande spänningarna mellan Storbritannien och Kina handlar bland annat om att Storbritannien velat minska kinesiska direktinvesteringar i känslig infrastruktur. Redan förra året betalade Storbritannien över 100 miljoner pund till CGN för att bli kvitt dem i det kinesiskt delägda kärnkraftsprojektet Sizewell C. Detta var en del av vad som görs för att minska Kinas inblandning i brittisk infrastruktur av säkerhetsskäl.

Hinkley Point C är ett känt skandalprojekt sedan tidigare, det har dragits med stora fördyrningar och förseningar. Ursprungligen uppskattades projektets kostnader till 18 miljarder pund år 2015, en siffra som fått revideras gång på gång. Den senaste uppskattningen pekar på en nästan dubbelt så hög kostnad.

Foto: Nick Chipchase

Dela