Kvinnorna bekämpar maktstrukturer – med solenergi

Foto: barefootcollege-zanzibar.org

De kallas för ”Solar mamas”. Genom att bli experter på solenergi tar de tillbaka makten till sig själva och sina samhällen.

Lorentz Tovatt

create 2023-02-27 update 2023-02-27

De är ofta analfabeter och lever i patriarkala samhällen som saknar elektricitet. Men genom en utvecklingssatsning på jämställd energiomställning kan kvinnorna i Tanzania ta tillbaka makt. Det handlar om Barefoot College International på Zanzibar, en del av ett nätverk med närmare hundra skolor över hela världen som utbildar kvinnor på landsbygden till experter på solenergi – så kallade ”solar mamas.” Kvinnorna får lön av regeringen för att elektrifiera sina byar med hjälp av solceller, och därefter ansvara för drift och underhåll av utrustningen. Just nu genomför svenska Chalmers en fallstudie om satsningen.

– Fokus i energifrågan ligger ofta främst på tekniska lösningar, men de sociala och ekonomiska aspekterna av klimatkrisen och dess effekter ignoreras ofta. Det riskerar att fördjupa de klyftor som finns, och skapa ineffektiva och exkluderande energilösningar. Därför är det fantastiskt med ett sådant här program som tror på att göra vanliga människor till energiexperter, och lyfter fram kvinnor som energiproducenter i stället för enbart konsumenter av energi. Dessutom visar satsningen att det går att nå förändring av maktstrukturer även i de mest patriarkala samhällen, säger Kavya Michael, forskare på avdelningen Miljösystemanalys på Chalmers.

Vinsterna är många. Att gå från att inte ha någon elektricitet alls till att få tillgång till ren och billig el betyder mycket, både för enskilda hushåll och hela samhällen. Butiker kan vara öppna även efter att solen gått ner, beroendet av kostsamt och miljöskadligt fotogen minskar. Men det kan även motarbeta de maktstrukturer som finns i samhällena.

– Det här är kvinnor som varit bundna till sina hushåll i traditionella samhällen där barngifte förekommer. När de utbildas och återvänder till sina byar som solenergiexperter förändrar det verkligen dynamiken. Plötsligt har kvinnorna en ny roll och bidrar till hushållets försörjning, samtidigt som hela byn är beroende av dem för elförsörjningen. Så förutom att satsningen bidrar till en hållbar energiomställning och elektrifiering av landsbygden luckras normer och traditionella föreställningar upp, och det sker en förändring i hela byn, säger Kavya Michael.

Dela