L rasar – mot sin egen politik

L i Europaparlamentet rasar mot Landsbygdsministern efter hans motstånd mot den nya EU-räddningsplanen för natur. Problemet? L står själva bakom Landsbygdsministerns politik.

Sven Elander

create 2024-04-14 update 2024-04-14

DN avslöjade i veckan att Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) spelat en central roll i att stoppa förslaget om en ”naturrestaureringslag” inom EU. Förslaget handlar om att återställa skadad natur, och många experter ser det som helt centralt för att klara miljö- och klimatmål. Peter Kullgren bedrev en aktiv övertalningskampanj för att stoppa lagen gentemot flera andra medlemsländer – däribland Ungern – dagarna innan omröstningen i ministerrådet.

Nu är Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro upprörd över Kullgrens beteende, och hon skräder inte orden i DN:

– Peter Kullgren är en frifräsare, besatt av att motarbeta viktiga miljöfrågor. Det är inte första gången han skämmer ut Sverige.

Karlsbro säger även att hon har ”inget förtroende kvar för Peter Kullgren”.

Det är hårda ord. Men ”frifräsare”? Stämmer det verkligen?

Nej, för problemet är att också Liberalerna i regeringen står bakom den svenska linjen. I regeringen fattas beslut kollektivt. Alla beslut, i synnerhet viktiga beslut som Sveriges positioner i viktiga EU-frågor, förhandlas mellan samtliga regeringspartier. Miljöminister Romina Pourmokhtari var själv med och sänkte förslaget om naturrestaurering, som skulle ha tagits upp när miljöministerarna möttes i mars men som plockades bort från dagordningen i sista stund. Exakt vem som drivit vad i regeringskansliet kan vi förstås inte veta, och det spelar mindre roll. Det viktiga är att Sverige stoppat förslaget och att samtliga partier i regeringen står bakom detta.

Sverige ingår i en grupp om sex EU-länder som satt sig på tvären. Och i sista stund, efter Kullgrens övertalning vad det verkar, anslöt Ungern till gruppen.

Sverige och övriga länders agerande har fått hård kritik från miljörörelser som kallar det ”ett svek”. Så här skriver WWF, BirdLife Europe, ClientEarth och EEB i ett gemensamt uttalande:

”Vi fördömer alla medlemsstater som inte stöder lagen – i bästa fall tyder det på en djup misslyckande att förstå situationen vi befinner oss i och vad det innebär för medborgarnas rättigheter. Att tillåta Viktor Orbán att sabotera naturrestaureringslagen går emot vetenskapen, medborgarnas oro, Europaparlamentets stöd och företagen. Det är fullständigt obegripligt och skrämmande att se naturrestaureringslagen offras på populismens altare, utan någon rationell förklaring. Det undergräver den demokratiska beslutsprocessen”. 

WWF menar att det är mycket viktigt att denna lag kommer på plats i Europa eftersom det är en av de världsdelar som har högsta andelen mark (upp till 80 procent) som används för bebyggelse, infrastruktur och produktionssystem. Trycket på naturen och klimatförändringarna ökar riskerna för samhället om inga åtgärder görs.

Men Sveriges agerande gör nu att lagen stoppas. Kanske är det hela regeringen, inklusive Liberalerna, som Karin Karlsbro borde vara upprörd på?

 

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Jann Lipka

Dela