L vill ha mer solenergi

I en ny plan presenterar Liberalerna fem förslag för ökad mängd solenergi i Sverige. Det återstår att se om de lyckas få igenom något av dem inom Tidö-samarbetet.

Lorentz Tovatt

create 2023-10-16 update 2023-10-16

Det är inför Liberalernas landsmöte som partiledare Johan Pehrson och miljöminister Romina Pourmokhtari presenterar sin nya plan för solenergin, vilken de kallar för ”Solsidan”. I en debattartikel i Dagens Industri listar företrädarna fem punkter som de enats om inom partiets klimatkommitté.

Bland annat föreslår L att de som sätter upp solceller på sina villatak ska få höjd skattereduktion, fler incitament för storskaliga solparker och pengar till forskning om återvinning av gamla solpaneler. I planen föreslås även en nationell strategi för utbyggnaden.

Hittills har solelen byggts ut helt planlöst. Men när den nu blir en mer betydelsefull del av elsystemet behövs en plan för hur den ska byggas ut, för att så effektivt som möjligt samverka med det övriga systemet och därmed snabbt komma till så stor nytta som möjligt. Sverige har nationella strategier för vindkraft och vattenkraft, men inte solkraft. Det vill vi nu ändra på.

Liberalerna har sedan valet tvingats gå med på kraftiga ambitionssänkningar inom klimat- och miljöpolitiken, så det återstår att se hur mycket av denna solplan som blir verklighet inom ramen för Tidösamarbetet.

Dela