Lägsta koleldandet i Storbritannien sedan 1757

Kolkraftens hemland Storbritannien har använt mindre kol än på 266 år. Energibesparingar, stora mängder förnybar el och tur med vädret banade väg för utsläppsminskningar på 3,4 procent under 2022.

Lorentz Tovatt

create 2023-03-06 update 2023-03-06

De positiva nyheterna levererades under måndagen i en analys från Carbon Brief. Efter en negativ post-covid-trend med ökande utsläpp är Storbritannien nu tillbaka på en trend med minskade utsläpp och minskat koleldande.

Minskningen av kolanvändandet var med hela 15 procent under 2022. Samtidigt minskade även fossilgasen, som en konsekvens av de höga gaspriserna. En stor merpart av det fossila bortfallet täcktes upp av att vindkraften ökade med 25 procent och solkraften med 10 procent. Vidare underlättade den kraftiga energibesparing som uppstod på grund av de höga priserna, Storbritannien elanvändning var 2022 lägre än den varit på 40 år.

Sammantaget innebär utsläppsminskningarna att Storbritannien är tillbaka på sin tidigare positiva utsläppstrend, landet har minskat utsläppen med 49 procent sedan 1990 – en trend som ligger i linje med deras mål om klimatneutralitet till 2050 (vilket dock inte är förenligt med Parisavtalet eller forskarnas rekommendationer).

Storbritanniens dramatiska minskning av kolanvändning

Men allt är inte frid och fröjd i Storbritannien. Oljekonsumtionen tar under 2022 ett skutt uppåt, vilket beror på att rekylen efter covid fortsätter slå igenom inom framförallt transportsektorn. Vägtrafiken ökade tydligt och flygtrafiken fördubblades jämfört med 2021 (något som följer en tydlig global trend).

Storbritannien hade som sagt även tur med vädret. Ett mildare klimat gjorde att energibesparingar blev enklare. Carbon Brief konstaterar att exempelvis gaseldningen hade varit betydligt högre om 2022 hade varit ett något kallare år än det var.

Och även om Storbritannien är på rätt väg vad gäller att fasa ut det fossila inom elproduktion återstår många svåra sektorer att hantera – uppvärmning, fastigheter, jordbruk och som redan nämnts: vägtransporterna och flyget.

Dela