M-ledda kommuner sätter stopp för enorm vindkraftspark

Under valrörelsen spred Moderaterna skräckkampanjer om vindkraftsparker till havs. Nu stoppar flera moderatledda kommuner en enorm vindkraftspark som skulle producera mer el än Sveriges största kärnkraftsreaktor.

Erik Wahlström

create 2023-10-18 update 2023-10-18

Tidigare i år lämnade företaget Sveavind in en ansökan om att bygga 167 vindkraftsverk i Östersjön med en produktion på cirka 12,5 TWh per år, en betydande ökning till den 27 TWh vindkraftsel som producerades 2021. Vindkraften skulle innebära ett viktigt bidrag till industrins ökade behov av el i södra Sverige och planerades att stå klar 2028.

Men för att att få bygga vindkraftsparken måste planerna godkännas av både domstol och fem berörda kommuner – Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping och Söderköping. Under måndagen kom beskedet att fyra av dessa, alla förutom Söderköping, har beslutat att blockera vindkraftsparken. Samtliga kommunerna styrs av Moderaterna.

Blockeringen sker trots att Energimyndigheten har pekat ut området som riksintresse för vindbruk, vilket innebär att det är en plats med särskilt goda förutsättningar för etablering av vindkraft bland annat avseende vindförhållanden.

fact_check Fakta

Kommunernas vetorätt

Inom kommunens område måste kommunen aktivt tillstyrka en utbyggnad av tillståndspliktig vindkraftsetablering inom kommunen för att tillstånd ska kunna ges. Om utbyggnaden inte tillstyrks är det att likna Det är först när vindkraftsverken placeras i så kallad ”ekonomisk zon” som regeln om tillstyrkan av kommunen inte är tillämplig. Regeringen kan dock, trots att kommunen inte tillstyrkt en anläggning, tillåta verksamheten om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget.

Dela