Majoritet dömer ut regeringens klimatpolitik

Väljarnas dom över regeringens klimatpolitik är hård. Foto: Regeringskansliet

Experterna har varit hårda i sin kritik. En politik som missar klimatmålen. Nu kommer även väljarnas dom, och den är inte nådig.

Lorentz Tovatt

create 2023-05-29 update 2023-05-29

– Det är första gången på två decennier som själva politiken leder till ökade utsläpp.

Så sa det Klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson när de presenterade sin granskning av regeringens samlade klimatpolitik. Gång på gång har regeringsbesluten kritiserats för att leda till ökade utsläpp och missade klimatmål.

Nu har Göteborgs-Posten presenterat en Sifo-undersökning som visar att kritiken speglar även ett folkligt missnöje. Opinionsundersökningen visar att 56 procent av svenskarna tycker att regeringens klimatarbete är mycket dåligt eller ganska dåligt. Bara en fjärdedel av de tillfrågade anser att det är ganska bra eller mycket bra.

– Det är ändå anmärkningsvärt att så pass många tycker att det är dåligt, säger Marie Demker, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, till tidningen.

Enligt statistiken är kvinnor i alla åldersgrupper mer missnöjda med klimatarbetet än män. Mest kritiska är kvinnor mellan 18 och 29 år samt 50 och 64 år.

Dela