Märkliga utspelet: vill inte ha energieffektivisering

Foto: Poltikerveckan Almedalen, Creative Commons

2023 slog svenskarna rekord i att spara energi. Men ansvarig minister Ebba Busch hoppas inte att den positiva trenden håller i sig.

Lorentz Tovatt

create 2024-02-07 update 2024-02-07

Sverige har precis lämnat efter sig ett år då hushållen ansträngt sig extra mycket för att spara på energin och industrin effektiviserat sin verksamhet ännu mer än tidigare. Resultatet innebär att Sverige 2023 hade en lägre elkonsumtion än 2022, detta trots att redan detta år hade lägre konsumtion än vanligt som en följd av energikrisen. Sverige har därför inte haft så låg elkonsumtion på hela 30 år.

De positiva nyheterna underlättar rejält för den gröna omställningen. Om energieffektiviseringen ökar frigörs mer el till de stora gröna investeringarna som just nu sker i framförallt norra Sverige, exempelvis i fossilfri stålproduktion.

Men när SVT för några dagar sedan rapporterade i frågan hände det oväntade: ansvarig minister Ebba Busch vänder sig i en intervju emot utvecklingen. När hon får frågan om hon vill se en liknande utveckling framåt blir svaret:

– Nej, jag vill se till att vi får mer kraftproduktion.

Svaret förbryllar, inte minst eftersom Svenska Kraftnät, myndigheten med ansvar för elnätet, i samma inslag understryker att energieffektivisering är viktigt för hela energisystemet.

Kan det vara så att ministern helt enkelt inte vill ha den utvecklingen eftersom den skulle riskera att göra hennes egen hjärtefråga – kärnkraften – obsolet?

Dela