Miljöministern läser ej tung klimatrapport – avfärdar siffrorna

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Bild: Sveriges Riksdag

”Ohederligt och förbluffande”. Så beskriver Oxfam den respons deras rapport fick av Sveriges klimat- och miljöminister. Romina Pourmokhtari säger vid Riksdagens frågestund att rapporten bör ”tas med en nypa salt” – trots att hon inte har läst den.

Jorunn Fagerström

create 2023-11-24 update 2023-11-24

I veckan släppte organisationen Oxfam en rapport med siffror från Stockholm Environment Institute. Utsläppen av växthusgaser är enligt rapporten stora och ojämlikt fördelade, i Sverige såväl som globalt. Det betonas ett tydligt samband mellan hög inkomst och höga utsläppsnivåer. Man varnar för att en klimatpolitik som inte tar hänsyn till detta riskerar att slå hårt mot människor med mindre marginaler. Rapporten har uppmärksammats i alla Sveriges större mediekanaler och diskuterats flitigt på sociala medier.

Mindre intresse har visats från Sveriges klimat- och miljöminister. Vid Riksdagens frågestund ombads klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari att kommentera den rapport som just nu präglar Sveriges klimatdebatt. Ministern hade inte läst rapporten. Trots det avfärdade hon sifforna med ord om att rapporten bör ”tas med en nypa salt”. Oxfam uttryckte stor besvikelse i ett inlägg riktat till Pourmokhtari på forumet X: ”Om du hade läst hade du sett att datan kommer från Stockholm Environment Institute – ett mycket högt ansett forskningsinstitut”. I samma inlägg uppmanas ministern höra av sig så att man kan berätta för henne om rapportens metod och resultat.

Det är anmärkningsvärt att Sveriges klimat- och miljöminister så lättvindigt viftar bort omfattande forskning på det egna politiska området. Väljare bör kunna förvänta sig att folkvalda politiker bemöter forskning på ett välinformerat och grundligt sätt. Ministerns beteende kan inte kallas faktaresistens – eftersom hon inte har bemödat sig om att ta del av fakta.

Dela