Nästan hälften av världens arter minskar i population

Massutrotningen av arter är värre än man tidigare trott, enligt en ny studie. 48 procent av de 71 000 arter som analyserats genomgår en befolkningsminskning. Och det är människans fel.

Joakim Söder

create 2023-05-26 update 2023-05-26

Ny forskning, publicerad i Biological Reviews, visar att de “ihållande demografiska nedgångarna” bland djurpopulationer är mer alarmerande än man tidigare trott, rapporterar Euronews. Av de 71 000 arter som analyserats genomgår 48 procent befolkningsminskning, medan 49 procent är stabila och endast 3 procent växer. Studien har undersökt däggdjur, fåglar, groddjur, reptiler och fiskar. 

De nya fynden målar upp en betydligt mer alarmerande bild än uppskattningarna från International Union for Conservation of Nature (IUCN) rödlista, enligt rapporten.

Studien påpekar att groddjur är särskilt drabbade, och belyser stora brister i vår kunskap om populationstrender. När en arts population blir för liten kan de inte bidra till ekosystemet i samma utsträckning. Det får följdeffekter på andra arter och kan skapa storskaliga störningar. 

Omvandling av landskap till stadsområden eller jordbruksmark ses som en av huvudfaktorerna till förlusten av vilda djur. Men även klimatförändringarna är en viktig drivkraft bakom att arterna minskar. 

Under FN-mötet COP15 enades mer än 100 länder om att skydda 30 procent av land och hav fram till 2030. IUCN-experter säger att detta mål är det minimum som politiker bör sikta på, och att många studier kräver att upp till 70 procent av vild, skyddsvärd natur måste skyddas.

Andel arter per grupp (däggdjur, fåglar, groddjur, reptiler, fiskar, insekter) som har minskande, stabila, ökande eller okända populationstrender.
Dela